Partnerområde Svenska kyrkan Nybro

Ria Nybro jobbar med att bygga broar mellan generations- och kategorigränser.
Utför socialt arbete, arbetsträning, arbetsprövning, rehabilitering.
Samarbetar med arbetsförmedling, försäkringskassan, socialförvaltning, frivården.

Verksamhetsområden

  • VFU

Kontaktperson

Björn Wennerström

Hemsida

nybro.se

Verksamheter