Välkommen till 

socionomprogrammets 

VFU-portal!

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del av 
socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet.

Vi samarbetar med kommuner, offentliga, privata, civila och ideella aktörer

i Kronoberg, Kalmar samt Blekinge, Jönköping och vissa i norra Skåne.

VFU omfattar termin fem inom socionomprogrammet vid Linnéuniversitet.

Vårterminen 2021 sträcker sig VFU från 18 januari till 14 maj. Terminen 

fortsätter för studenterna till och med den 6 juni med studieuppgifter.

Studenterna följer arbetet på praktikplatsen under 64 dagar vanligen 

fyra dagar per vecka i 17 veckor.

Har du frågor om VFU kontakta VFU-samordnare:


Gunilla Sagebrant gunilla.sagebrant@lnu.se

Anita Ask anita.ask@lnu.se

Lena Lernå lena.lerna@lnu.se