Välkommen till 

socionomprogrammets 

VFU-portal!

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del av 
socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet.

Vi samarbetar med kommuner, offentliga, privata, civila och ideella aktörer

i Kronoberg, Kalmar samt Blekinge, Jönköping och vissa i norra Skåne.

VFU omfattar termin fem inom socionomprogrammet vid Linnéuniversitet.

Vårterminen 2021 sträcker sig VFU från 18 januari till 14 maj. Terminen 

fortsätter för studenterna till och med den 6 juni med studieuppgifter.

Studenterna följer arbetet på praktikplatsen under 64 dagar vanligen 

fyra dagar per vecka i 17 veckor.

Har du frågor om VFU kontakta VFU-samordnare:


Gunilla Sagebrant gunilla.sagebrant@lnu.se

Mikael Bengtsson mikael.bengtsson@lnu.se

Anita Ask anita.ask@lnu.se

Lena Lernå lena.lerna@lnu.se

Höstterminen 2021 sträcker sig VFU från den 30 augusti till 23 december 
2021. Terminen fortsätter för studenterna till den 16 januari 2022 med 
studieuppgifter. Studenterna följer arbetet på praktikplatsen under 64 dagar 
vanligen fyra dagar per vecka i 17 veckor.
- Är du socionom och vill ta emot en student maila gunilla.sagebrant@lnu.se