Välkommen till 

socionomprogrammets 

VFU-portal!

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del av 
socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet.

Vi samarbetar med kommuner, offentliga, privata, civila och ideella aktörer

i Kronoberg, Kalmar samt Blekinge, Jönköping och vissa i norra Skåne.

VFU omfattar termin fem inom socionomprogrammet vid Linnéuniversitet.

Höstterminen 2021 sträcker sig VFU från den 30 augusti till 23 december 
2021. Terminen fortsätter för studenterna till den 16 januari 2022 med 
studieuppgifter. Studenterna följer arbetet på praktikplatsen under 64 dagar 
vanligen fyra dagar per vecka i 17 veckor.
- Är du socionom och vill ta emot en student maila gunilla.sagebrant@lnu.se

Har du frågor om VFU kontakta våra VFU-samordnare:


Gunilla Sagebrant gunilla.sagebrant@lnu.se

Mikael Bengtsson mikael.bengtsson@lnu.se

Annica Tränk annika.trank@lnu.se

Lena Lernå lena.lerna@lnu.se (om VFU-portalen)

Vårterminen 2022 sträcker sig VFU från den 17 januari till den 13 maj 
2022. Terminen fortsätter för studenterna till den 5 juni 2022 med 
studieuppgifter. Studenterna följer arbetet på praktikplatsen under 64 dagar 
vanligen fyra dagar per vecka i 17 veckor.
- Är du socionom och vill ta emot en student maila gunilla.sagebrant@lnu.se