Partnerområde Köpings kommun, Social och Arbetsmarknad

Social och Arbetsmarknadsförvaltningen. Individ och Familjeomsorg, Verksamhetsområde Stöd och Behandling. Jobbar med familjer och enskilda som efter utredning pga ansökan eller anmälan behöver insatser

Kontaktperson

Mats Ringeborn

Webbplats

koping.se

Verksamheter