Partnerområde Lenhovda kommun, Socialförvaltningen