Partnerområde Alvesta kommun Omsorgsförvaltningen

1 plats Särskilt boende Grimslöv/Lönashult, enhetschef/biståndshandläggning
1 plats särskilt boende, funktionsstöd, enhetschef/biståndshanläggning

Verksamhetsområden

  • VFU

Kontaktperson

Pia Persson

Hemsida

alvesta.se

Verksamheter