Partnerområde Emmaboda kommun, Arbetsmarknadsenheten

Kontaktperson

Fatima Sigurdh

Webbplats

emmaboda.se

Verksamheter