Internationella möjligheter

För information om utlands-VFU, ansökan m.m:
Information om utlands-VFU

Deadline för ansökan är 1 februari för utlands-VFU som ska äga rum under nästkommande läsår (september till juni). Om du vill göra din utlands-VFU i april, ska du alltså sända in din ansökan senast den 1 februari föregående år. 

Andra internationella möjligheter

Ansökningsperioder för studier utomlands

___________________________________________________________________________________________

Kontaktperson

Alexandra Holtti, internationaliseringsstrateg

alexandra.holtti@lnu.se