Registerutdrag

Registerutdrag ur belastningsregistret

Lärarstudenter som inom utbildningen genomför besök och VFU i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola ska genomgå en registerkontroll. Det innebär att studenten måste ansöka om ett registerutdrag från polisens belastningsregister innan besök i förskola/skola kan göras. Detta utdrag ska uppvisas på VFU-platsen senast första dagen. Görs inte detta nekas studenten tillträde till förskolan/skolan. 

Observera att giltighetstiden för registerutdraget är ett år och därför behöver lärarstudenten begära ett nytt registerutdrag inför varje nytt utbildningsår. 

registerutdrag.PNG [151kB PNG]


Det registerutdrag som är aktuellt för samtliga studenter är:

För studenter som gör VNM/ VI eller VFU i Växjö kommun krävs även nedan utdrag, enligt beslut av Växjö kommun:

Mer information finns på polisen.se