Resebidrag vid VFU

VFU-placeringar och VI-placeringar kan under en eller flera perioder innebära pendling mellan olika orter. Resor bekostas av studenten, men resebidrag kan undantagsvis och i viss omfattning sökas från kansliet för lärarutbildning. 

Det utgår inget resebidrag för resor mellan bostads- och studieorten (Kalmar/Växjö), eller då resor sker med stadstrafiken inom Kalmar/Växjö tätort.

För mer information om resebidrag, ta del av Riktlinjer för resebidrag

Blankett för begäran om utbetalning av resebidrag

Ladda ner blanketten nedan och fyll i de grå fälten på din dator så räknas summan ihop automatiskt. Skriv sedan ut blanketten och skicka in den tillsammans med kvitton eller körjournal. 

Blankett för begäran om resebidrag

___________________________________________________________________________________________

Utbetalning

Begäran om utbetalning, eventuella kvitton eller underskriven körjournal skickas med post till:

Linnéuniversitetet
Ekonomiavdelningen
Leif Johnsson
351 95 Växjö


Utbetalning sker inom 6-8 veckor efter att ansökan har inkommit. Frågor besvaras av Leif Johnsson.