Övningsförskolor

______________________________________________________________________________

Kontaktuppgifter till samverkansansvariga för förskollärarprogrammet:


Områdesansvar Kronoberg: Susann Paulsson 
Områdesansvar Kalmar: Eleonora Paganin

______________________________________________________________________________

Kalendarium 2024


Ht 24

Kontaktlärarträff
19 augusti (Växjö) 14-16

Anmälan kontaktlärarträff 19 augusti Växjö

20 augusti (Kalmar) 14-16

Anmälan kontaktlärarträff 20 augusti Kalmar

Sista anmälningsdag 19/6


Handledarträff

22 oktober (Växjö)
23 oktober (Kalmar)
24 oktober (Zoom)

______________________________________________________________________________
Barn bygger med kaplastavar