Studie- och yrkesvägledare

Gustav Henrysson

 • Förskollärarprogrammet heltid Kalmar
 • Grundlärarprogrammet Kalmar
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, erfarenhetsbaserat


0480-447387
gustav.henrysson@lnu.se

______________________________________________________________________

Annelie Lindahl

 • Förskollärarprogrammet heltid Växjö
 • Grundlärarprogrammet Växjö


0470-767556
annelie.lindahl@lnu.se

______________________________________________________________________

Carola Berntsson

 • Kompletterande pedagogisk utbildning
 • Ämneslärarprogrammet


0470-708486
amneslarare@lnu.se  

______________________________________________________________________

Sara Glaad

 • Kompletterande pedagogisk utbildning
 • Ämneslärarprogrammet

0480-447314

amneslarare@lnu.se  

______________________________________________________________________

Anita Gustafsson

 • Yrkeslärarprogrammet
 • Speciallärarprogrammet
 • Specialpedagogprogrammet
 • Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan

0470-708005

anita.gustafsson@lnu.se

______________________________________________________________________