Partnerområde Teleborg Centrum (7-9)

Partnerområdet består av Teleborg Centrum (TC) som består av fritidsgård, skola och kommundelsbibliotek.
TC rymmer flera olika skolverksamheter. Här finns grundskola åk 7-9 samt grundsärskola åk 7 - 9. Vi arbetar också med nyanlända elever som integreras direkt i vår klasser när de kommer till oss.
Vi har dessutom en IB-utbildning för år 7 - 9 på skolan. IB står för International Baccalaureate som är en internationell utbildning som finns över hela världen.

Grundskolan ca 450 elever och våra elever kommer från stadsdelen Teleborg och från samhället Ingelstad med omgivande landsbygd.
Skolan är indelad i tre arbetslag med lärare som har olika ämneskompetenser. De har som uppdrag att skapa helheter för eleverna. Arbetslagen är självständiga, men mål och regler är gemensamma för hela skolan. Vi arbetar med två handledare för varje klass. Klasserna består av ca 25 elever. Lärarna har en adekvat utbildning och är välutbildade inom sina ämnen
Språkval och hemkunskap för år 6 är förlagd till TC.
Personalen består av ca 50 personer inom skolan och ca tio inom fritidsgård och bibliotek.

Grundsärskolan har ca 30 elever och ett arbetslag med lärare och tre klasser.

Kontaktperson

Marie Karlsson

Skolenheter