Partnerområde Kalmar kommun - Kalmarsund/Rockneby - skola

Kalmarsund/Rockneby består av Kalmarsundskolan Fkl -år 9, Rocknebyskolan F - år 6, Björkenässkolan fsk, Ögonstenen fsk

Kontaktperson

Mikael Espelund

Skolenheter