Partnerområde Kalmarsund/Rockneby - skolområde

Kalmarsund/Rockneby består av Kalmarsundskolan Fkl -år 6, Rocknebyskolan F - år 6

Kontaktperson

Maria Löfgren

Skolenheter

  • Kalmarsundsskolan
  • Rocknebyskolan F-6, Rockneby