Partnerområde Kalmar kommun - Kalmarsund/Rockneby - skola

Kalmarsund/Rockneby består av Kalmarsundskolan Fkl -år 9, Rocknebyskolan F - år 6

Kontaktperson

Annika Lennartsson

Skolenheter