Partnerområde Fristående - Thoren Framtid (F-9)

Välkommen till Thoren Framtid Kalmar.
På Thoren framtid blir eleverna redo för allt som väntar dem, för nästa årskurs eller gymnasiet. Genom ett verklighetsnära, personligt och digitalt lärande ser vi till att alla i vår skola utvecklas och växer som individer - varje dag. Resan börjar i vår förskoleklass och därefter fortsätter den på lågstadiet, vilket skapar en trygg och sammanhållen skolgång. Hos oss är framtiden fylld med möjligheter, som vi tar tillvara på.

På Thoren framtid Kalmar blir eleverna redo för ett livslångt lärande, tack vare en trygg skolmiljö.
Hos oss hittar du en kreativ miljö som skapar trygghet och lugn i klassrummet. Det är en av nycklarna till en framgångsrik skolgång, där eleverna får alla förutsättningar att nå sina mål.

Våra elever får också utveckla viktiga framtidsegenskaper och jobba med entreprenörskap, vilket ger dem ett försprång på gymnasiet. Vi arbetar också förebyggande mot mobbning och har ett nära samarbete med området.

Kontaktperson

Sofie Lindman

Skolwebb

thorenframtid.se/har-finns-vi/kalmar/

Skolenheter