Partnerområde Svärdsliljan/Stensberg förskoleområde

Förskolan Svärdsliljan består av Svärdsliljans förskola (7 avdelningar, 1-2 år, 1-3 år och 3-4 år), Stensbergs förskola ( 4 avdelningar, 1-2 år, 2 år, 3-4 år och 5 år), samt Sälen ( en avdelning 5 år).
Vi ligger centralt placerad i Kalmar. I förskolans närhet finns natursköna miljöer med parker och grönområden.
Vi arbetar temainriktat med vårt fördjupningsområde naturvetenskap/teknik. På ett lekfullt och utforskande sätt ger vi barnen möjligheter att undersöka och analysera olika problemlösningar.
Vårt fokus är - Lärande för hållbar utveckling Förundran - Förståelse-Förändring
Hur ser vi ekologisk känslighet i barns utforskande?

Förskolan Svärdsliljan har en IT-pedagog, anställd på 30 procent som arbetar både med barnen och pedagogerna. Hon ger fortbildning, inspirerar och visar på olika arbetsätt med IT som ett pedagogiskt verktyg.

Kontaktperson

Yvonne Westerlund

Skolenheter

  • Stensbergs förskola
  • Svärdsliljan