Partnerområde Oxhagen/Malmen förskoleområde

Oxhagen-Malmen enhet består av:
Kungsfågelns förskola med tre förskolor i bostadsområdet Malmen. Sunnan/Nordan med två avdelningar. Borgen har en avdelning och Svalan med två avdelningar.
Topasens förskola är en förskola med sex avdelningar i bostadsområdet Oxhagen som gränsar till Skälby naturområde.
Öppna förskolan "Trill-in" är en mötesplats som ingår i familjecentrum Kalmar, för föräldrar eller annan vuxen och barn.

Vår verksamhetsidé: Förskolan Oxhagen- Malmen har stadens områden som gemensamt tema. Stadens områden undersöks från olika perspektiv där projekten utvecklas.

På ett lekfullt och utforskande sätt ger vi barnen möjligheter att undersöka och analysera olika lösningar till att upptäcka och utforska omvärlden tillsammans med kamrater och pedagoger.

Kontaktperson

Liz Långberg

Skolwebb

www.kalmar.se/Invanare/Barn-och-utbildning/Barnomsorgforskola/Barnomsorg--Forskolor/forskola-i-vasa-skolomrade/forskolan-oxhagen-malmen/presentation/

Skolenheter