Partnerområde Kalmar kommun - Kalmarsund/Rockneby - förskola

Partnerområdet ligger i Kalmars norra del. Rockneby några mil norr om Kalmar och enheterna förskolan Björkenäs, förskolan Ljusstaden och förskolan Ögonstenen i norra centralorten.

Förskolan Rocknebys verksamheter finns på tre adresser och man arbetar i grupper med yngre barn (1-3 år) och äldre barn (3-5 år).

Förskolan Ögonstenens förskoleverksamheter finns på tre adresser och även här arbetar man i grupper med yngre och äldre barn. Till förskolan Ögonstenen hör även öppen förskola.

Förskolan Björkenäs finns på två adresser, och hit hör också OB-verksamhet. Förskolan Ljusstaden finns på en adress. Även här arbetar man i grupper med yngre och äldre barn, men något mer åldershomogent.

Kontaktperson

Cecilia Svensson

Skolenheter

  • Förskolan Björkenäs, Kalmar
  • Förskolan Ljusstaden, Kalmar
  • Förskolan Rockneby
  • Förskolan Ögonstenen, Kajaken, Kalmar
  • Förskolan Ögonstenen, Koltrasten, Kalmar