Partnerområde Kalmarsund/Rockneby - förskoleområde

Partnerområdet ligger i Kalmars norra del. Rockneby några mil norr om Kalmar och enheterna förskolan Björkenäs, förskolan Ljusstaden och förskolan Ögonstenen i norra centralorten.

Förskolan Rocknebys verksamheter finns på tre adresser och man arbetar i grupper med yngre barn (1-3 år) och äldre barn (3-5 år).

Förskolan Ögonstenen finns i tre hus på två adresser. Här arbetar man i grupper med äldre och yngre barn.

Förskolan Björkenäs har verksamhet i två hus på samma adress. Åldersindelningen spänner över cirka två åldersgrupper per avdelning.

Förskolan Ljusstaden har sin verksamhet i två hus på en adress. Här arbetar man åldersindelat med en åldersgrupp per avdelning.

Kontaktperson

Cecilia Svensson

Skolenheter

  • Förskolan Björkenäs, Kalmar
  • Förskolan Ljusstaden, Kalmar
  • Förskolan Rockneby
  • Förskolan Ögonstenen, Kajaken, Kalmar
  • Förskolan Ögonstenen, Koltrasten, Kalmar