VFU-information


I flikarna till vänster finner du allmän VFU-information samt VFU-information för de olika lärarprogrammen:

  • Allmän information som rör VFU (VFU-handbok, översikt över VFU-kurser m.m.)
  • Förskollärarprogrammet
  • Grundlärarprogrammet
  • Ämneslärarprogrammet
  • Kompletterande Pedagogisk Utbildning
  • Yrkeslärarprogrammet