VFU-information


VFU-handbok
Alla som är inblandade i VFU inomlärarutbildningen har ansvar för att ta del av informationen i VFU-handboken.Därför är det viktigt att studenter och handledare är förtrogna med innehållet.VFU-handboken beskriver uppdrag, ansvar och rutiner vid VFU. 

Karta över partnerområden
På kartan ser du vilka kommuner Linnéuniversitetet har VFU-avtal med.

A-Ö om VFU

Försäkring vid VFU

För VFU-information inom respektive program, se vidare under lärarprogrammen i menyn.