VFU-information


VFU-handbok
Alla som är inblandade i VFU inom lärarutbildningen har ansvar för att ta del av informationen i VFU-handboken. Därför är det viktigt att studenter och handledare är förtrogna med innehållet. VFU-handboken beskriver uppdrag, ansvar och rutiner vid VFU. 

Karta över partnerområden
På kartan ser du vilka kommuner Linnéuniversitetet har VFU-avtal med.

Försäkring vid VFU

Översikt över VFU-kurser ht 20

Översikt över VFU-kurser vt 21

För VFU-information inom respektive program, se vidare under lärarprogrammen i menyn.