Förskollärarprogrammet


Guide för handledning och bedömning

I förskollärarprogrammet används digitala bedömningsunderlag. 

Om behov finns, hittar du här de tidigare bedömningsunderlagen för utskrift.

Bedömningsunderlag VFU I
Bedömningsunderlag VFU II
Bedömningsunderlag VFU III
Bedömningsunderlag VFU IV

Riktlinjer för VFU-placeringar