FörskollärarprogrammetI flikarna till vänster finner du dokument och information för respektive förskollärarprogram. 

I förskollärarprogrammet används digitala bedömningsunderlag. Inloggning görs längst ner på sidan i det gula fältet.

Riktlinjer för VFU-placeringar