Ämneslärarprogrammet

Riktlinjer för VFU-placeringar

Exempel på guide för handledning och bedömning
Detta är endast ett exempel. VFU genomförs i olika ämnen och därför ser guiden olika ut för olika VFU-kurser.