Allmän information

VFU-handbok

_________________________________________________________________

VFU-handbok

Alla som är inblandade i VFU inom lärarutbildningen har ansvar för att ta del av informationen i VFU-handboken. Därför är det viktigt att studenter och handledare är förtrogna med innehållet. VFU-handboken beskriver uppdrag, ansvar och rutiner vid VFU. 

Karta partnerområden

_________________________________________________________________

Karta över partnerområden 

På kartan ser du vilka kommuner Linnéuniversitetet har VFU-avtal med.

_________________________________________________________________

Registerutdrag ur belastningsregistret

Lärarstudenter som inom utbildningen genomför besök och VFU i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola ska genomgå en registerkontroll. Det innebär att studenten måste ansöka om ett registerutdrag från polisens belastningsregister innan besök i förskola/skola kan göras. 

Läs mer om registerutdrag här.

_________________________________________________________________

Försäkring vid VFU

Länk till försäkring vid VFU 

För VFU-information inom respektive program, se vidare under lärarprogrammen i menyn.