Allmän information som rör VFU

___________________________________________________________________________________________

Karta över partnerområden

Karta partnerområden

På kartan kan du ta del av vilka kommuner som Linnéuniversitetet har VFU-avtal med.

___________________________________________________________________________________________

VFU-handbok

VFU-handbok

Alla som är inblandade i VFU inom lärarutbildningen har ansvar för att ta del av informationen i VFU-handboken. Därför är det viktigt att studenter och handledare är förtrogna med innehållet. VFU-handboken beskriver uppdrag, ansvar och rutiner vid VFU. 

___________________________________________________________________________________________

Registerutdrag ur belastningsregistret

Lärarstudenter som inom utbildningen genomför besök och VFU i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola ska genomgå en registerkontroll. Det innebär att studenten måste ansöka om ett registerutdrag från polisens belastningsregister innan besök i förskola/skola kan göras. 

Information om registerutdrag

___________________________________________________________________________________________

Försäkring vid VFU

Länk till försäkring vid VFU 
För VFU-information inom respektive program, läs vidare under lärarprogrammen i menyn.