Allmän information

VFU-handbok


VFU-handbok

Alla som är inblandade i VFU inom lärarutbildningen har ansvar för att ta del av informationen i VFU-handboken. Därför är det viktigt att studenter och handledare är förtrogna med innehållet. VFU-handboken beskriver uppdrag, ansvar och rutiner vid VFU. 

Karta partnerområden


Karta över partnerområden 

På kartan ser du vilka kommuner Linnéuniversitetet har VFU-avtal med.


Registerutdrag ur belastningsregistret

Lärarstudenter som inom utbildningen genomför besök och VFU i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola ska genomgå en registerkontroll. Det innebär att studenten måste ansöka om ett registerutdrag från polisens belastningsregister innan besök i förskola/skola kan göras. Detta utdrag ska uppvisas på VFU-platsen senast första dagen. Görs inte detta nekas studenten tillträde till förskolan/skolan. Observera att giltighetstiden för registerutdraget är ett år och därför behöver lärarstudenten begära ett nytt registerutdrag inför varje nytt utbildningsår.  

Det registerutdrag som är aktuellt heter Arbete inom skola eller förskola. 442.5. 
Enligt beslut i Växjö kommun ska studenter som gör fältstudier och VFU i Växjö kommun även kunna uppvisa utdrag 442.3. Läs mer här.


Mer information finns på polisen.se


Försäkring vid VFU

Länk till försäkring vid VFU 

För VFU-information inom respektive program, se vidare under lärarprogrammen i menyn.