Resebidrag vid VFU


VFU-placeringar och VI-placeringar kan under en eller flera perioder innebära pendling. Resor bekostas av studenten, men resebidrag kan undantagsvis och i vissomfattning sökas från kansliet för lärarutbildning. 

Det utgår inget resebidrag för resor mellan bostads- och studieorten (Kalmar/Växjö), eller då resor sker med stadstrafiken inom Kalmar/Växjö tätort.

Riktlinjer för resebidrag