Resebidrag vid VFU


VFU-placeringar och VI-placeringar kan under en eller flera perioder innebära pendling mellan olika orter. Resor bekostas av studenten, men resebidrag kan undantagsvis och i viss omfattning sökas från kansliet för lärarutbildning. 

Det utgår inget resebidrag för resor mellan bostads- och studieorten (Kalmar/Växjö), eller då resor sker med stadstrafiken inom Kalmar/Växjö tätort.

För mer information, se Riktlinjer för resebidrag. Observera att riktlinjerna har uppdaterats inför läsåret 2021/2022.

Blankett för begäran om utbetalning av resebidrag
Ladda ner blanketten och fyll i de grå fälten på din dator så räknas summan ihop automatiskt. Skriv sedan ut blanketten och skicka in den tillsammans med kvitton eller körjournal. 

Utbetalning
Begäran om utbetalning, eventuella kvitton eller underskriven körjournal skickas med post till

Linnéuniversitetet
Kansliet för lärarutbildning
Leif Johnsson
351 95 Växjö

Utbetalning sker inom 6-8 veckor efter att ansökan har inkommit. Frågor besvaras av Leif Johnsson