Resebidrag vid VFU


VFU-placeringar och VI-placeringar kan under en eller flera perioder innebära pendling. Resor bekostas av studenten, men resebidrag kan undantagsvis och i viss omfattning sökas från kansliet för lärarutbildning. 

Det utgår inget resebidrag för resor mellan bostads- och studieorten (Kalmar/Växjö), eller då resor sker med stadstrafiken inom Kalmar/Växjö tätort.

För mer information, se Riktlinjer för resebidrag.

Ny blankett för begäran av utbetalning av resebidrag publiceras här under oktober månad.