VFU-koordinatorer


Malin Erdtman, VFU-koordinator
Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan
Grundlärarprogrammet Växjö
Yrkeslärarprogrammet
0470-76 75 50
malin.erdtman@lnu.se

Frida Svensson, VFU-koordinator
Förskollärarprogrammet heltid och deltid, Kalmar och Växjö
Grundlärarprogrammet Kalmar
0480-44 61 14
frida.svensson@lnu.se

Annette Hinz, VFU-koordinator
Ämneslärarprogrammet Växjö
Kompletterande Pedagogisk Utbildning
0470-70 80 05
annette.hinz@lnu.se

Therese Emrin Feltenstedt, Utbildningssamordnare för VFU
Övergripande VFU-frågor
Ämneslärarprogrammet Kalmar
Utlands-VFU
0480-44 73 23
therese.emrinfeltenstedt@lnu.se