Studie- och yrkesvägledare

Gustav Henrysson
Förskollärarprogrammet heltid Kalmar
Förskollärarprogrammet deltid Kalmar
Grundlärarprogrammet Kalmar
Ämneslärarprogrammet Kalmar
0480-447387
gustav.henrysson@lnu.se

 Susann Olsen
Förskollärarprogrammet heltid Växjö
Grundlärarprogrammet Växjö
0470-708291
susann.olsen@lnu.se
 
Josefin Johansson Lewis
Förskollärarprogrammet deltid Växjö
Yrkeslärarprogrammet
Speciallärarprogrammet
Specialpedagogprogrammet
0480-446376
josefin.johansson-lewis@lnu.se

Hans Jensen
Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan
0480-446742
hans.jensen@lnu.se


Annelie Lindahl
Ämneslärarprogrammet Växjö
Kompletterande pedagogisk utbildning
0470-767556
annelie.lindahl@lnu.se