VFU inom lärarutbildningen

Information med anledning av Covid 19
Uppdaterad 2020-11-10

Se nyhet publicerad 2020-11-06 på lnu.se

Student som är frisk och inte har några förkylnings/influensaliknande symptom genomför VFU enligt ursprunglig plan och utifrån respektive förskolas/skolas bestämmelser. Det gäller även vid en eventuell omläggning av VFU-platsens arbetssätt, tex till digital verksamhet, eller undervisning förlagd till helg mm. I det fall en förskola/skola stänger eller inte kan ta emot studenter skall student ta kontakt med kursansvarig.

Det är av största betydelse att studenter respekterar reglerna om att man måste vara fullt frisk för att kunna genomföra sin VFU. Ingen student är tvingad att genomföra sin VFU utan kan således avstå och genomföra VFU:n vid ett senare tillfälle. Detta kan dock leda till ett ofrivilligt uppehåll i studierna och bör noga diskuteras med Lärarutbildningens studie- och yrkesvägledare.

VFU-besök från Linnéuniversitetet kommer fortsättningsvis att göras, men kan ersättas av digitala besök om VFU-besökande lärare inte kan eller bör delta på plats. 

FAQ  - VFU inom lärarutbildningen
1.  Jag har hög frånvaro under min VFU. Hur gör jag?

Om en student av någon anledning inte kan fullfölja sin VFU-kurs hanteras det individuellt efter att VFU-kursen är avslutad. Det kan handla om sjukdom, vård av sjukt barn eller att skola/förskola där studenten har sin placering hålls stängd.

Om studenten har genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs men på grund av Covid19 inte kunnat fullfölja hela perioden

Examinator bedömer om det finns tillräckligt med underlag för att kunna examinera mot VFU-målen trots att hela VFU-perioden inte är genomförd.
Student som inte når målen kan efter överenskommelse med kursansvarig, VFU-besökande lärare och examinator komma överens om i vadmån VFU-kursen kan kompletteras eller genomföras i sin helhet vid annat tillfälle.

Om studenten inte har genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs

VFU-kurs skjuts i regel upp till nästkommande VFU-period alternativt görs individuella lösningar i överenskommelse med kursansvarig och examinator.


2.   Min VFU-handledare har blivit sjuk eller arbetar inte på grund av smittskyddsskäl. Vad gör jag?

Informera kursansvarig och ta sedan kontakt med rektor på VFU-skolan. Denne har ansvar för att omfördela handledaruppdraget i första hand. Om detta inte går ska rektor kontakta VFU-samordnare och/ellerVFU-koordinator som undersöker om det finns möjlighet att hitta ny placering i rådande situation. Om du inte kan fullfölja din VFU hanteras detta individuellt.

3.  Jag har en underliggande sjukdom och vill inte utsätta mig för risken att bli smittad.

Examinator avgör om anpassning av VFU:n är möjlig. Som student avgör du själv om det är lämpligt för dig att genomföra VFU:n just nu. Om du väljer att avstå och skjuta upp din VFU, informera kursansvarig. Informera även CSN så att du inte får problem med ditt studiemedel. En individuell studieplanering görs utifrån när det är lämpligt att genomföra VFU istället.

4. Jag vill inte pendla till min VFU-plats med kollektivtrafik. Hur gör jag?

Om du har tillgång till bil kan du välja att resa med bil istället. Du har möjlighet att söka resebidrag för resor med bil, dock inte inom Kalmar/Växjö tätort. Kontakta VFU-koordinator för utfärdande av körjournal i god tid före din VFU.