VFU inom lärarutbildningen

Information med anledning av Covid-19

Uppdaterad 2021-09-30

Så länge skolor och förskolor tar emot studenter erbjuder vi VFU-platser till våra studenter.

För student som genomför VFU är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt de aktuella regionala rekommendationer som kan gälla.

Student som är frisk och inte har några symptom förknippade med Covid-19 genomför VFU enligt ursprunglig plan och utifrån respektive förskolas/skolas bestämmelser. Det gäller även vid en eventuell omläggning av VFU-platsens arbetssätt, tex till digital verksamhet, eller undervisning förlagd till helg mm. I det fall en förskola/skola stänger eller inte kan ta emot studenter skall student ta kontakt med kursansvarig.

Det är av största betydelse att studenter respekterar reglerna om att man måste vara fullt frisk för att kunna genomföra sin VFU. Ingen student är tvingad att genomföra sin VFU utan kan således avstå och genomföra VFU:n vid ett senare tillfälle. Detta kan dock leda till ett ofrivilligt uppehåll i studierna och bör noga diskuteras med Lärarutbildningensstudie- och yrkesvägledare.

VFU-besök från Linnéuniversitetet kommer fortsättningsvis att göras, men kan ersättas av digitala besök om VFU-besökande lärare inte kan eller bör delta på plats. 

FAQ  - VFU inom lärarutbildningen

1. Jag har hög frånvaro under min VFU/VFU kan inte fullföljas hela perioden. Hur gör jag?
Om en student av någon anledning inte kan fullfölja sin VFU-kurs hanteras det individuellt av kursansvarig/examinator. Det kan handla om sjukdom, vård av sjukt barn eller att skola/förskola där studenten har sin placering hålls stängd.

2.Min VFU-handledare har blivit sjuk eller arbetar inte på grund av smittskyddsskäl. Vad gör jag?
Informera kursansvarig och ta sedan kontakt med rektor på VFU-platsen. Denne har ansvar för att omfördela handledaruppdraget i förstahand. Om detta inte går ska rektor kontakta VFU-samordnare och/eller VFU-koordinator som undersöker om det finns möjlighet att hitta ny placering i rådande situation. Om du inte kan fullfölja din VFU hanteras detta individuellt.

3.  Jag är i riskgrupp och vill inte utsätta mig för smitta.
Som student avgör du själv om det är lämpligt för dig att genomföra VFU:n. I aktuella fall avgör examinator om anpassning av VFU är möjlig. Om du väljer att avstå och skjuta upp din VFU, informera kursansvarig. Informera även CSN så att du inte får problem med ditt studiemedel. En individuell studieplanering görs utifrån när det är lämpligt att genomföra VFU istället. Kontakta Lärarutbildningens studie- och yrkesvägledare.

4. Jag vill inte pendla till min VFU-plats med kollektivtrafik. Hur gör jag?
Från och med den 29/9 2021 upphör restriktionerna för covid-19. Väljer du att själv resa med bil efter detta datum står du därför själv för kostnaderna.

Läs mer om de nya rekommendationerna för kollektivtrafik från Folkhälsomyndigheterna här