Studie- och yrkesvägledare

Gustav Henrysson

 • Förskollärarprogrammet heltid Kalmar, och deltid Kalmar och Växjö
 • Grundlärarprogrammet Kalmar
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, erfarenhetsbaserat


0480-447387
gustav.henrysson@lnu.se

______________________________________________________________________

Annelie Lindahl

 • Förskollärarprogrammet heltid Växjö
 • Grundlärarprogrammet Växjö


0470-767556
annelie.lindahl@lnu.se

______________________________________________________________________

Carola Berntsson

 • Kompletterande pedagogisk utbildning
 • Ämneslärarprogrammet


0470-708486
amneslarare@lnu.se  

______________________________________________________________________

Anita Gustafsson

 • Yrkeslärarprogrammet
 • Speciallärarprogrammet
 • Specialpedagogprogrammet
 • Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan


0470-708005
anita.gustafsson@lnu.se

______________________________________________________________________

Sara Glaad

 • Kompletterande pedagogisk utbildning
 • Ämneslärarprogrammet


0480-447314
amneslarare@lnu.se  

______________________________________________________________________