Grundlärarprogrammet


I flikarna till vänster finner du dokument och information för respektive inriktning i grundlärarprogrammet. 

I grundlärarprogrammet används digitala bedömningsunderlag. Du loggar in för att komma åt de digitala bedömningsunderlagen längst ner på sidan i det gula fältet.