Partnerområde Förskolorna Hjärtat

Förskolorna Hjärtat består av tre enheter, det är dels Förskolan Lilla Hjärtat som ligger i Trekanten. Förskolan Hjärtat som också är placerad i Trekanten och dels Förskolan Stora Hjärtat som ligger i Hossmo. Dessa förskolor är privatägda och drivs av en rektor. Förskolorna har enbart en avdelning och arbetar åldersintegrerat med barn mellan 1-5år. Vi arbetar dock i åldersgrupper under den planerade verksamheten men ser den fria leken som en viktig del i barnens vardag.

Kontaktperson

Unni Dahlstedt Wahlberg

Skolwebb

https://lillahjartat.org/

Skolenheter