Grundlärarprogrammet


I flikarna till vänster finner du dokument och information för respektive inriktning i grundlärarprogrammet samt  ansökan om tillgodoräknande av VFU-kurs. 

I grundlärarprogrammet används digitala bedömningsunderlag. Se manualer för bedömningsunderlagen i flikarna till vänster. Du loggar in för att komma åt de digitala bedömningsunderlagen längst ner på sidan i det gula fältet.

Grundlärare