Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, erfarenhetsbaserat

Guide för handledning och bedömning VFU A och B

Guide för handledning och bedömning VFU C

I programmet används digitala bedömningsunderlag vid VFU. Inloggning görs längst ner på sidan i det gula fältet.

______________________________________________________________________________________________