Förskollärarprogrammet


I flikarna till vänster finner du dokument och information för respektive förskollärarprogram samt ansökan om tillgodoräknande av VFU-kurs. 

I förskollärarprogrammet används digitala bedömningsunderlag. Se manualer för bedömningsunderlagen i en av flikarna till vänster. Du loggar in för att komma åt de digitala bedömningsunderlagen längst ner på sidan i det gula fältet.


Förskollärare