Förskollärarprogrammet campus

I förskollärarprogrammet används digitala bedömningsunderlag. Inloggning görs längst ner på sidan i det gula fältet.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

För studenter antagna t.o.m. ht 19:

Nedan finner du dokument som gäller för studenter antagna t.o.m. ht 19

Guide för handledning och bedömning