Guide för handledning och bedömning

Detta är endast ett exempel. VFU genomförs i olika ämnen och därför ser guiden olika ut för olika VFU-kurser.