Partnerområde Växjö kommun Västra

Partnerområde Västra ligger i sydvästra upp till nordvästra delen av Växjö kommun. Inom området finns allt från relativt små förskolor på landsbygden, till större förskolor, F-3 skolor och F-6 skolor till två stycken 7-9 skolor (Pär Lagerkvistskolan och Lammhults skola) Vi erbjuder de flesta inriktningar för lärarstudenter inom verksamhetsområden förskola/förskoleklass/fritidshem, tidiga år och senare år. Alla enheter inom partnerområdet arbetar efter våra policydokument "barn behöver KÄRLEK, TID och GRÄNSER samt "barn och ungdomar lär i MÖTEN och SAMTAL varje dag.
Du som student placeras i ett arbetslag, men har också en personligt ansvarig VFU-lärare som tillsammans med dig planerar din utbildning.
Besök gärna vår hemsida: www.skolweb.vaxjo.se och klicka dig vidare till aktuell skola.

Kontaktperson

Cecylia Wisén

Skolwebb

www.skolweb.vaxjo.se/

Skolenheter