Partnerområde Västra skolområdet

Partnerområde Västra ligger i sydvästra upp till nordvästra delen av Växjö kommun.
Inom området finns allt från relativt små förskolor på landsbygden, till större förskolor, F-3 skolor, F-6 skolor, en 6-9 skola (Elin Wägnerskolan) och två stycken 7-9 skolor (Pär Lagerkvistskolan och Lammhults skola)
Vi erbjuder de flesta inriktningar för lärarstudenter inom verksamhetsområden förskola/förskoleklass/fritidshem, tidiga år och senare år.
Från och med höstterminen 2020 startar VI-profil på Centrumskolan i årskurserna 4-6.
Från och med hösttterminen 2021 startar VI-profil på Centrumskolan i årskurserna F-3 samt Lammhult skola i årskurserna 4-6.

Du som student placeras i ett arbetslag, men har också en personligt ansvarig VFU-lärare som tillsammans med dig planerar din utbildning.
Besök gärna våra hemsidor: www.vaxjo.se och klicka dig vidare till aktuell skola.

Särskilda upplysningar

VFU-samordnare för förskolorna är Camilla Bengtsson och för skolorna Ulla Hjertberg Arnby.

Kontaktperson

Camilla Bengtsson och Ulla Hjertberg Arnby

Skolwebb

www.vaxjo.se

Skolenheter