Partnerområde Växjö Östra

Beskrivning....
ÖSTRA PARTNEROMRÅDET BESTÅR AV SKOLORNA:
Fagrabäck skolan 7-9

Högstorps skola F-6
Lillestadskolan F-6
Lillestad särskola
Östregårdskolan F-6 med musikprofil
Furuby F-6
Åryd F-6

FÖRSKOLORNA I OMRÅDET ÄR:
Högstorp förskola 7 avd
Stenholmen 4 avd
Äventyret 1 avd. Detta är en uteförskola
Fagrabäck förskola 5 avd
Alpgatans förskola 3 avd
Brände Udde förskola 2 avd och en utegrupp
Östregård förskola med musikprofil 3 avd
Furuby förskola
Åryds förskola
Bullerbyns förskola

Förskolorna på området är:
Högstorp förskola 7 avd.
Fagrabäck förskola 5 avd
Stenholmen 4 avd
Äventyret en uteförskola 1 avd
Alpgatans förskola 3 avd
Brände Udde 2 avd och en utegrupp
Östregård förskola med musikprofil 3 avd.

Kontaktperson

Ann-Louise Zakrisson

Skolwebb

www.skolweb.vaxjo.se/

Skolenheter