Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan

Bedömningsunderlag

I programmet används digitala bedömningsunderlag vid VFU. Inloggning görs längst ner på sidan i det gula fältet.

______________________________________________________________________________________________