Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan

Guide för handledning och bedömningI programmet används digitala bedömningsunderlag vid VFU. Inloggning görs längst ner på sidan i det gula fältet.