Kompletterande Pedagogisk Utbildning

I flikarna till vänster finner du riktlinjer för VFU-placeringar, informationsfolder om KPU samt ansökan om tillgodoräknande av VFU-kurs. 

Ämneslärare, KPU