Allmän information som rör VFU

I flikarna till vänster finner du allmän information om VFU så som registerutdragresebidragblanketter för VFU-placering av särskilda skäl, samt information om tillgodoräknande av VFU och internationella möjligheter.

Nedan finner du en översikt över VFU-kurser, VFU-handbok, karta över partnerområden samt information om försäkring vid VFU.

___________________________________________________________________________________________

VFU-översikt

___________________________________________________________________________________________

VFU-handbok

VFU-handbok

Alla som är inblandade i VFU inom lärarutbildningen har ansvar för att ta del av informationen i VFU-handboken. Därför är det viktigt att studenter och handledare är förtrogna med innehållet. VFU-handboken beskriver uppdrag, ansvar och rutiner vid VFU. 

___________________________________________________________________________________________

Karta över partnerområden

po med omnejd gul

På kartan kan du ta del av vilka kommuner som Linnéuniversitetet har VFU-avtal med.

___________________________________________________________________________________________